Matchs Japonais


Kenta Kobashi vs Kensuke Sasaki

KENTA vs Nakajima

Kobashi vs Akiyama

KENTA vs Kobashi

Misawa vs Kobashi